Categories
Uncategorized

Nädal 4 : tuleviku ennustused

Eesti infoühiskonna arengukava 2020 üks ennustustest oli, et “IKT-tooted ja -teenused annavad 20% koguekspordist. Sellega on IKT-sektor saanud juhtivaks majandusharuks Eestis, andes suure panuse tootlikkuse kasvu.” 2019 oli info ja side eksport 14% kõikidest tegevusaladest. Kuigi see on aastast aastasse tõusnud, siis ilmselt ei see tõus nii suur, et saaks 20% täis. Kuigi nagu näha on ka numbritest, siis tegu on küll olulise majandusharuga, aga ma arvan, et ennustusega on ikkagist mööda pandud päris tugevalt ja 20% tasemele läheb veel mõnda aega, et jõuda.

Üks ennustus on küll täitunud: ” IKT nutika kasutamise najal on tekkinud rohkelt uusi kõrge lisandväärtusega töökohti, nii IKT sektoris kui ka eriti teistes majandusharudes – tehakse tasuvamat tööd. Kokku on sellistel töökohtadel eri sektorites vähemalt 50 000 spetsialisti. ” 2019 töötas IKT sektoris endas kokku peaaegu 29 tuhat inimest. Ning kui arvestada kui palju otsitakse muudesse sektorisse IKT suunisega töökohtadele inimesi, siis see arv on ilmselt täitunud. Samuti ma arvan, et sektorite vahel on hakanud piirid hägustuma ka kuna järjest rohkem on nõutud IKT oskused nii muudes sektorites kui ka ametikohtadel, mis esmapilgul tunduksid kuuluvat mõne teise sektori või oskuse alla.